Personvernerklæring

for Hagnes VVS AS

Personvernerklæring-kontakter

Hagnes VVS AS, 963217226 behandler personopplysninger om: personer i en rekrutteringsprosess, kontakter hos leverandører, samarbeidspartnere, kunder og andre eksterne relasjoner. Vi har som behandlingsansvarlig plikt til å informere våre kontakter om denne behandlingen.

Personopplysningene innhentes fra kontakten selv eller fra andre personer i samme foretak eller nær relasjon. I byggesaker innhentes nabolister fra kommunen.

Daglig leder kan kontaktes ved spørsmål eller innsigelser mot behandling.


Kontaktinfo:

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger om våre kontakter innenfor følgende hovedkategorier:

 • Rekruttering: Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, CV, søknad, referanser, attester, vitnemål.

  Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.

  Opplysninger er avgjørende for å kunne ta en riktig avgjørelse i ansettelsesprosessen. En riktig avgjørelse er også viktig for søkers interesser. Dokumentasjonen slettes når rekrutteringen er avsluttet.

 • Kontaktregister: Navn og kontaktinfo til leverandører, samarbeidspartnere, kunder, oppdragsgivere og underentreprenører.

  Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at kontaktregisteret er nødvendig for å følge opp kontakter iht. forventninger.  Administrere kundeforhold: Navn, kontaktinfo, kontrakter, kontonummer, e-post, sms dokumentasjon ifm. leveranser og oppfølging.

  Behandlingen skjer for å oppfylle avtalen vi har med deg.

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse, tilbud og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
  Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å hjelpe kontakter med det de lurer på.

 • Søknadsarbeid: Navn og adresse på tiltakshaver og naboer, samt kontaktinformasjon til ansvarlige foretak.

  Behandlingen skjer på grunnlag av plan- og bygningslovens krav til søknadspliktige tiltak.


Rettigheter

 • Du har rett til å motsi behandling og be om begrensning av personopplysninger som vi behandler. Der opplysningene hentes inn av rettslig grunn eller avtale (f.eks for å sende faktura) kan konsekvensen av behandlingsmotsigelse være at vi ikke kan oppfylle våre plikter i avtalen vi har inngått med deg.

 • Du har rett til å be om innsyn i våre opplysninger om deg, samt be oss rette opp opplysninger som ikke er korrekt.

 • Om du mener at vi har behandlet dine personopplysninger ulovlig, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Mottaker av personopplysninger

I noen sammenhenger benytter vi databehandlere i behandling av personopplysninger (f.eks leverandør av styringssystem, serverløsninger).

I disse tilfellende har vi:

 • Inngått databehandleravtale med våre leverandører for å sikre at personopplysninger håndteres iht. gjeldende personvernlovgivning


Endringer

Hvis vi skal behandle personopplysninger til andre formål enn det vi har angitt, vil vi oppdatere vår personvernerklæring.


Sletting

Personopplysningene beholdes så lenge vi har et formål, og slettes når formåler har opphørt.

Bestill gratis befaring

Har du et prosjekt i tankene? Enten du er privatperson eller firma, tar vi gjerne en gratis og uforpliktende befaring!

Fyll ut skjemaet og du vil høre fra oss så snart som mulig!